اندیشه ها در مورد آیه امروز...

فروتنی یعنی تشخیص دادن این حقیقت که خدا ما را آفریده است و اینکه از این تشخیص استفاده نموده تا دیگران را خدمت کرده و آنها را به سوی خدا برگردانیم. زندگی کردن در فروتنی مثل عیسی، تنها تمرین کردن قانون طلایی نیست، بلکه ما یک قدم فراتر برمیداریم — ما با دیگران بهتر از خودمان رفتار میکنیم. آیا به ما تعلیم داده شده که اینگونه رفتار بکنیم به این خاطر که ما بی لیاقت و ناجور هستیم؟ خیر، عیسی لایق و پُرجلال بود، اما او زمانی که خود را برای نجات دیگران قربانی کرد، انتخاب کرد تا دیگران را بهتر از خودش بداند. این یک معیار بسیار والا و بس دشوار است. این برای ضُعَفا نیست. اما انتهای آن پُرجلال است. (نکته: تا آیه ۱۰ بخوانید و بخاطر داشته باشید که همان پاداش به مؤمنین داده خواهد شد!)

دعای من

ای خدای قادر مطلق، متشکرم از اینکه تو مرا به فرزندی پذیرفتی و مرا پاک نمودی و در نظر تو گرانبها هستم. لطفاً کمکم کن تا خودم را از دیدگاه تو ببینم، و سپس، بعنوان یکی از فرزندان گرانقدرت، مرا توانمند بساز تا دیگران را خدمت و کمکشان کنم تا جلال تو را ببینند. به اسم عیسی می طلبم.آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات