ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความอ่อนน้อมถ่อมตนคือการรู้แก่ใจว่า พระเจ้าสร้างให้เรามาเป็นคนแบบไหน เมื่อเรารู้แล้ว เราก็จะได้รับใช้และช่วยเหลือคนอื่นๆ การใช้ชีวิตด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนแบบพระเยซู ไม่ใช่แค่ทำตามกฎทองเท่านั้น แต่เราทำมากกว่านั้นอีกขั้นหนึ่งคือ — เราทำต่อคนอื่นดีกว่าที่เราทำต่อตัวเอง ที่พระองค์สั่งให้เราทำอย่างนี้ เป็นเพราะเราไม่มีค่าหรือไม่มีใครเอาหรือ ไม่ใช่เลย ขนาดพระเยซูผู้ทรงคุณค่ายิ่งและเต็มไปด้วยสง่าราศี ยังเลือกที่จะทำต่อผู้อื่นดีกว่าตัวเองเลย ตอนที่พระองค์ยอมสละชีพเพื่อช่วยกู้พวกเขา นี่เป็นมาตรฐานที่สูง เป็นมาตรฐานที่ยาก ไม่ได้มีไว้สำหรับคนขี้ขลาด แต่เป็นสง่าราศีที่ยิ่งใหญ่ที่สุด (คำแนะนำ: อ่านลงไปถึงข้อ 10 และจำไว้ว่าคนซื่อสัตย์จะได้รับรางวัลแบบเดียวกัน)

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอบคุณที่รับข้าพเจ้ามาเป็นลูกของพระองค์ และทำให้ข้าพเจ้าบริสุทธิ์และมีค่าต่อพระองค์ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าเห็นตัวเองในแบบที่พระองค์เห็น และในฐานะที่เป็นลูกที่ล้ำค่าคนหนึ่งของพระองค์ โปรดเสริมกำลังให้กับข้าพเจ้าที่จะรับใช้ผู้อื่นในแบบที่จะช่วยให้พวกเขาได้เห็นสง่าราศีของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น