اندیشه ها در مورد آیه امروز...

برای رفع تشنگی جان خود، به چه سَمتی میروید؟ من قویاً ایمان دارم که تشنگی روحانی ما، با در جستجوی خدا بودن ارضا میشود، اما ما بدنبال چیزهای دیگری غیر از خدا هستیم تا این عطش درونی را سیراب سازند و بسیاری از گناهان و عادتهای کهنه، نتیجهٔ چنین تلاش بی ثمری هستند. او تنها سرچشمهٔ راستین و جاودانی تازگی و طراوت، اقناع، و ارضا شدن است. پس بیایید خدا را جستجو کنیم، و بدانیم که تنها او میتواند تمایل درونی ما را ارضا نماید.

دعای من

ای خداوند متشکرم که تو برای تشنگی مافوق انسانی و روحانی من، فکر میکنی. تشکر مرا بپذیر برای اینکه تو آب زندگانی را بوسیله روح القدس تدارک دیدی تا این اشتیاق عمیق درونی روح مرا سیراب سازد. مرا در دیدن فریبنده بودن هر منبع کاذب و ارضا کننده یاری بده تا بتوانم تشنگی خود را بطور مناسب و کامل در تو رفع کنم. بنام مسیح. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات