ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณหันไปหาสิ่งใดเพื่อดับกระหายฝ่ายจิตวิญญาณของคุณ ผมเชื่อมั่นเลยว่า นิสัยชั่วๆรวมทั้งความบาปทั้งหลายที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการที่ไปเที่ยววิ่งไล่ล่าสิ่งอื่นๆ แทนที่จะแสวงหาพระเจ้า เพื่อดับกระหายฝ่ายจิตวิญญาณของคุณ พระองค์เป็นแหล่งของความชื่นฉ่ำ ความพึงพอใจ และความบริบูรณ์ทางฝ่ายจิตวิญญาณที่เที่ยงแท้และยั่งยืนเพียงแหล่งเดียวเท่านั้น ให้เรามาแสวงหาพระเจ้ากันเถอะ ให้รู้ว่ามีแต่พระองค์เท่านั้นที่สามารถดับกระหายฝ่ายจิตวิญญาณของเราได้

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า ขอบคุณจริงๆ ที่พระองค์ใส่ใจว่าจิตวิญญาณของข้าพเจ้าหิวกระหายในสิ่งที่ไม่มีมนุษย์คนไหนดับได้ ขอบคุณที่พระองค์ให้น้ำแห่งชีวิตผ่านมาทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อดับกระหายสิ่งที่อยู่ลึกเข้าไปในจิตวิญญาณของข้าพเจ้า โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าเห็นว่าไม่มีแหล่งไหนที่สามารถดับกระหายของข้าพเจ้าได้ มีแต่หลอกลวงทั้งสิ้น เพื่อข้าพเจ้าจะได้ดับกระหายของข้าพเจ้าจากแหล่งที่ใช่และได้รับการเติมเต็มอย่างบริบูรณ์ในพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น