اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما نباید از اینکه بی ایمانان اطرافمان ارزش های متفاوتی از ما دارند،‌غافلگیر شویم. مهمتر از همه، یک ستاره از اینکه در افق عظیم تاریکی که او را احاطه کرده، متعجب نمی شود. همانطور که می بینید، یک ستاره و یک شاگرد عیسی هدف واحدی را دنبال میکنند: درخشیدن در تاریکی، و بزرگی این تاریکی اصلاً اهمیت ندارد!

دعای من

ای خداوند قدوس و عادل،‌ من تنها می توانم روز دیدن جلالت و ایستادن در حضورت را پیش بینی کنم. لطفاً به من شهامت، قدرت و آن صداقتی را بده تا برای اطرافیانم نور باشم، آنانیکه مغلوب تاریکی شده اند. بنام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات