ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราไม่ควรแปลกใจเลยที่ชาวโลกจะตีค่าของชีวิตแตกต่างไปจากเรา อันที่จริง แม้แต่ดาวดวงหนึ่งมันก็ไม่ประหลาดใจเลย ที่รู้ว่าตัวมันเองต้องส่องสว่างในความมืดอันกว้างใหญ่ที่อยู่รอบตัวมัน เห็นไหมว่า ดวงดาวและสาวกของพระเยซู ทำสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ: ส่องสว่างของตัวเองในความมืด ไม่ว่าความมืดนั้นจะมืดมิดขนาดไหนก็ตาม

คำอธิษฐาน

พระยาห์เวห์ผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ข้าพเจ้าทำได้เพียงรอคอยอย่างมีความหวังถึงวันที่ข้าพเจ้าจะได้เห็นสง่าราศีของพระองค์ และยืนอยู่ต่อหน้าพระองค์ โปรดให้ความกล้าหาญและศักดิ์ศรีกับข้าพเจ้า ที่จะเป็นแสงสว่างแก่คนรอบข้างที่ถูกปกคลุมด้วยความมืดมิด อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น