اندیشه ها در مورد آیه امروز...

وقتی که نوبت به تنبیه نمودن قوم خدا میرسد، خدا عدالتش را به کندی اجرا میکند. «رحیم و دیر غضب» عبارتی است که بارها برای توصیف خدا در عهد عتیق بکار رفته. خدا خواهان و مشتاق رحمت نمودن و برکت رساندن به قومش است. او زمان ما را تمدید میکند تا ما توبه نموده و به سوی او برگردیم. او حتی در عیسی مسیح، پسر خودش را از ما دریغ نمیکند و او را بعنوان کفاره و قربانی برای گناهانمان تقدیم می نماید. بیایید به صدای قلب خدا گوش فرا دهیم،‌و واکنش ما این باشد که زندگیها و دلهای خود را به سوی او برگردانیم،‌به سوی خدایی که برای ما انتظار میکشد.

دعای من

ای خدای قادر مطلق و اَبّا پدر، چگونه میتوانم بخاطر عشق و رحمتت که آنرا در قربانی پسرت برای گناهم نشان دادی، از تو تشکر کنم. لطفن مرا ببخش بخاطر اوقاتی که با آگاهی و از صمیم قلب، قدردانی خود را نسبت به فیضت در زندگیم نشان نداده ام. لطفن مرا بوسیله روح قدوست کامل کن، همانگونه که بوسیله فیضت مرا بخشیده و پاک نموده ای. بنام عیسی، آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات