ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าถ่วงเวลาที่จะลงโทษคนของพระองค์เมื่อพวกเขาทำผิด "เมตตาและโกรธช้า" เป็นวลีที่ใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่ออธิบายถึงพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิม พระเจ้าอยากที่จะแสดงความเมตตาและอวยพรคนของพระองค์ พระองค์ยืดเวลาให้เรากลับใจและกลับไปหาพระองค์ พระเจ้าทรงให้แม้แต่พระบุตรของพระองค์ องค์พระเยซู ให้มาเป็นเครื่องบูชาไถ่เราจากบาป ขอให้เราฟังจิตใจของพระเจ้า และให้ตอบสนองด้วยการหันชีวิตและจิตใจกลับมาหาพระเจ้าผู้โหยหาเรา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ อับบาพระบิดา ข้าพเจ้าไม่รู้จะขอบคุณพระองค์ยังไงดี สำหรับความรักความเมตตาของพระองค์ที่ให้พระบุตรของพระองค์มาสละชีพเพื่อไถ่ข้าพเจ้าจากบาป โปรดยกโทษให้ข้าพเจ้า ตอนที่ข้าพเจ้าไม่ได้สนใจใยดีที่จะแสดงความซาบซึ้งใจต่อพระคุณของพระองค์ โปรดทำให้ข้าพเจ้าสมบูรณ์แบบด้วยพระวิญญาณของพระองค์เหมือนกับที่พระองค์ยกโทษและชำระข้าพเจ้าด้วยพระคุณของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น