اندیشه ها در مورد آیه امروز...

اگر ما وقت زیادی را صرف خواندن اناجیل( متی، مرقس، لوقا، و یوحنا در عهد جدید) کرده باشیم، احتمالاً ما نیز به همین نتیجه در آیات بالا میرسییم. از اینرو، اگر می خواهیم بدانیم که چگونه می توان بعنوان یک شخص، بهتر زیست، اولین جایی که باید رفت، پیش عیسی است. برای ما لازم است که از نمونه و تعالیم او پبروی کنیم. کار ساده ای نیست، اما یک سفر واقعی و تبدیل کننده است. ما در حالیکه یاد میگیریم که به او اعتماد کنیم، چون ما را می شناسد، در ضمن می بیینیم که زندگی های مان عمیق تر و از نظر معنا، غنی تر می شود.

دعای من

ای پدر متشکرم، چون پسرت را فرستادی تا به من چگونه زیستن را نشان دهد و به من حقیقت تو را تعلیم دهد. در نام گرانقدر پسرت، عیسی می طلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات