اندیشه ها در مورد آیه امروز...

چه چیزی زیربنای ایمان شما در زمانهای نامطمئن است؟ چه کسی میداند که تمام ااغتشاشات، تغییرات ناگهانی، و بی ثباتی ها به کجا می انجامد؟ در چه کسی می توانید راه حل مشکلات گیج کننده تان را پیدا کنید؟ برای دانیال و دوستانش، یک پاسخ حقیقی و محکم وجود داشت: خداوند، خدای اسراییل. این پاسخ در آموزگاران آن روز یا مذهبیون مشرق زمین، یا معتقدین بنام احضار ارواح نبود، بلکه تنها در خداوند بود.

دعای من

ای پدر عزیز، تو خدای زنده و واحد حقیقی هستی! هیچ چیز و هیچکس در جلال، عدالت و راستی، و بزرگی با تو قابل مقایسه نیست. ای پدر، تمام ستایش، حرمت، و جلال از آن تو است. اعتمادم بر تو است که زندگیم را رهبری نمایی و مرا در شناخت ضروریاتِ انجام اراده ات، راهنمایی فرمایی. در اسم خداوند عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات