اندیشه ها در مورد آیه امروز...

بیایید امروز بر یک عقیدهٔ ساده متمرکز شویم. بر اساسِ وقتی که اختصاص میدهیم، علایق، روش زندگی، هزینه های مالی و گفتارمان، چه کسی و یا چه چیزی خدای ما است؟ آیا او خداوند خدا است؟

دعای من

ای پدر آسمانی عزیز،‌من متقاعد شده ام که خدایان دروغین بسیاری در دنیای من وجود دارند که خواهان توجه من هستند. خواهش میکنم که مرا برکت دهی و با دلی واحد، تقویتم نمایی. من میخواهم که دلم عاری از هر چیز کاذبی باشد که ممکن است وفاداری مرا نسبت به تو مخدوش یا کم کند. به اسم عیسی میطلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات