اندیشه ها در مورد آیه امروز...

قرنتیان به حکمت، عطایا و تحمل شان می بالیدند. اما این مهم نیست که یک کلیسا چه عطایایی دارد، یا چقدر از حکمت زمینی مملو است و یا تا چه اندازه متحمل سختیها است، اگر آنها در دام مباحثات کم اهمیت، خود بزرگ بینی و درگیری های زشت، گرفتار شده اند، آنها اشخاصی نابالغ بیش نیستند. بجای اینکه مکانی باشند که مسیح در آنجا شناخته شده و نشان داده میشود، گردهمایی های آنها چیزی بیشتر از جمع شدن «تنها عده ای انسان» نیست. ما در مسیح بازآفریده شده ایم تا چیزی بیش از این باشیم! زیرا که صنعت او هستیم آفریده شده در مسیح عیسی برای کارهای نیکو که خدا قبل مهیا نمود تا در آنها سلوک نماییم (افسسیان۱۰:۲). بیایید همان کارهایی را انجام دهیم که خدا از قبل برایمان درنظر گرفته است!

دعای من

ای پدر عادل و قدوس، مرا به ملایمت فروتن بساز و به توبه دعوت کن زمانیکه من حسود، جنگجو، خودبزرگ بین یا نامهربان هستم و به امور کم اهمیت گیر می دهم. میدانم که تو به من بعنوان فرزند محبوب خویش نگاه میکنی، از اینرو کمک روح القدس را میخواهم تا مرا برای آنچه که تو ساخته و در نظر گرفته ای که باشم، یاری رساند. در اسم عیسی دعا میکنم.آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات