اندیشه ها در مورد آیه امروز...

«چه لباسی برای این گردهمایی بپوشم؟» پولس رسول به ما یادآوری میکند که یک دست لباس وجود دارد که هیچوقت از مُد نمی افتد. ما این لباس را میپوشیم زیرا ما آدم های خاصی هستیم. این لباس از مجموعه «طراح نهایی» بنام کاراکتر یا شخصیت گرفته شده و هنگامیکه با دیگر مردم پوشیده شود، به بهترین نحو خود را نشان میدهد. سخت است این خصوصیات را پوشیدن، اما برکتی است همیشگی برای آنانیکه ما را ملاقات میکنند و ما را ملبس به این لباس میبینند.

دعای من

اَبّا پدر، سپاسگزارم از اينكه مرا به جمع خانواده ات پيوند دادى. خواسته من اينست كه هرگز بخاطر رفتار و برخوردم با ديگران، تو را نااميد نسازم و آنها خصوصيات آن شخصيت را ببينند كه تنها در ارتباط با حضور تو در زندگيم تجلى مينمايند. جلال و حرمت تا ابدالاباد از آن تو باد. در نام خداوندم عيسى. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change