ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"จะสวมใส่ชุดไหนดีถึงจะเหมาะกับงานประชุมนั้น" เปาโลเตือนเราว่ามีเสื้อผ้าชุดหนึ่งที่ไม่เคยล้าสมัย เราสวมใส่เสื้อผ้าชุดนี้เพราะเราเป็นคนพิเศษ เพราะเสื้อผ้าชุดนี้ออกแบบโดยนักออกแบบที่เก่งที่สุด เรียกว่าชุดลักษณะนิสัย และถ้าจะให้ดีที่สุดต้องใส่ชุดนี้เมื่ออยู่กับคนอื่นๆ คุณสมบัติเหล่านี้เป็นสิ่งที่ยากที่จะสวมใส่ แต่จะเป็นพระพรให้คนที่พบเจอเราเมื่อเราสวมใส่มัน

คำอธิษฐาน

ข้าแต่อับบา พระบิดา ขอบคุณที่ยอมรับข้าพเจ้าเข้าเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระองค์ ขออย่าให้ข้าพเจ้าทำให้พระองค์ผิดหวังในเวลาที่อยู่กับคนอื่น ขอให้พวกเขาเห็นลักษณะที่ดีในตัวข้าพเจ้าที่เกิดขึ้นได้เพราะพระองค์สถิตอยู่ด้วย ขอพระองค์ได้รับเกียรติและคำสรรเสริญตลอดไป อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change