اندیشه ها در مورد آیه امروز...

اینکه ما چقدر سخت تلاش میکنیم، یا چقدر خوب هستیم، و یا تا چه اندازه کار میکنیم، مهم نیست، چون ما هرگز نمی توانیم به تنها معیار و استانداردی که مهم است، برسیم ــ جلال خدای قادر مطلق. شکر خدا را که از ما نمیخواهد تا وانمود کنیم به آنچه که نیستیم ــ کامل، بی عیب، و پاک. درعوض، خدا بوسیله فیض خود و از طریق هدیه پسرش که بهای آمرزش ما را پرداخت و عدالت خویش را به ما داد، از ما چنین افرادی میسازد (کولسیان۲۱:۱-۲۳ و دوم قرنتیان ۲۱:۵). جلال بر خدا، جلال بر منجی ما عیسی مسیح. اکنون بیایید با عیسی، خداوندِ خود زندگی کنیم؛ ما مجبور نیستیم که نجات مان را کسب کنیم یا انرا تضمین کنیم، بلکه باید از او تشکر کنیم که این نجات را به رایگان به ما بخشیده است!

دعای من

ای پدر قدوس و با ارزش ترین، تنها چیزی که می توانم در مورد فیض عالی تو به زبان بیاورم، این است: از تو متشکرم! اگرچه این کلمات بطرز بدی، نارسا هستند، در عین حال بی ریا هستند. ای پدر عزیز، در این عمری که از من باقی مانده، مشتاق نشان دادن قدردانی خود از تو هستم و اینکه تا چه اندازه برای کاری که تو برایم انجام داده ای، ارزش قائلم. در نام پرجلال عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات