ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ไม่ว่าเราจะพยายามมากแค่ไหน หรือดีแค่ไหน หรือลงทุนลงแรงแค่ไหนก็ตาม เราก็ไม่มีวันดีพอเมื่อเทียบกับมาตรฐานหนึ่งเดียวนั้นได้ นั่นก็คือความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุด พระเจ้าไม่เคยเรียกร้องให้เราเสแสร้งเป็นอะไรที่ไม่ใช่ตัวเอง เช่น ทำเป็นคนสมบูรณ์แบบ ไร้ตำหนิ และบริสุทธิ์ แต่พระเจ้าเอง จะเป็นผู้ที่ทำให้เราเป็นคนอย่างนั้น (โคโลสี 1:21-23 ) โดยพระคุณ ผ่านทางของขวัญของพระบุตรของพระองค์ ผู้ไถ่เราจากความผิดบาป และให้ความชอบธรรมของพระองค์แก่เรา (2 โครินทร์ 5:21) สรรเสริญพระเจ้า สรรเสริญพระผู้ช่วยให้รอดคือพระเยซูคริสต์เถิด งั้นให้เรามาใช้ชีวิตแบบที่มีพระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิตกันเถอะ ไม่ใช่เพราะแค่อยากได้หรืออยากมีความรอดเท่านั้น แต่เพื่อขอบคุณพระเยซูที่ให้ความรอดกับเราเปล่าๆแบบไม่คิดมูลค่า

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เลอค่าและบริสุทธิ์ยิ่ง ข้าพเจ้าพูดได้คำเดียวเลยว่า ขอบพระคุณอย่างสูง สำหรับพระคุณที่สุดแสนจะวิเศษของพระองค์นั้น ข้าพเจ้าอยากให้พระองค์ทราบว่าถึงแม้คำพูดนี้มันจะต่ำต้อยน้อยนิด แต่มันก็มาจากใจ พระบิดาที่รัก ข้าพเจ้าตั้งใจว่าตลอดชีวิตนี้จะทำให้พระองค์เห็นว่า ข้าพเจ้าซาบซึ้งใจขนาดไหนต่อสิ่งที่พระองค์ทำให้กับข้าพเจ้านี้ อธิษฐานในนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change