اندیشه ها در مورد آیه امروز...

واو! چه متن قوی ای، مملو از اندیشه های عالی بسیار. بیایید نگاهی اِجمالی به آن داشته باشیم تا نه تنها آنرا بخوانیم، بلکه آنرا باور نیز بکنیم. خدا، تاریخ را برای دریافت یک نجات دهنده آماده ساخت و سپس پسرش را فرستاد. این پسر باید با تمام دشواری های شریعت و آسیب پذیر بودن انسان روبرو میشد. پدر ما، آزادی ما را به بهای وحشتناکی خرید، به بهای مردن پسرش بر روی صلیب در نظر توده خشمگین مردم که نسبت به محبوبیت او حسادت میکردند و به او با صدای بلند توهین می نمودند. او بخاطر من و شما متحمل خِفّت صلیب شد تا ما بتوانیم فرزندان مورد احترام او باشیم، و واجد شرایط برای دریافت میراث عالی او. خلاصه اینکه: نقشه خدا، پسر خدا، فدیه خدا، جلال ما.

دعای من

ای پدر ما که در آسمانی متشکرم برای رنج و دردی که باعث شد تو پسرت را بفرستی و او را تحت جفا ببینی که مورد تمسخر واقع شده و به دار صلیب آویخته میشود. من از تو سپاسگزارم برای اینکه تو مرا از وضعیت گناه آلودم رهایی دادی و مرا با خون خود خریده و از مرگ نجاتم دادی، مرگی که عاقبت گناهان من بود، و نیز متشکرم از اینکه هدیه آزادی در مسیح و هدیه داشتن خانواده جهانی از طریق عیسی را به من بخشیدی. جلال، حرمت، و سپاس بخاطر فیضت، از آن توست. در نام عیسی دعا میکنم.آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات