ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

โอ้โห! ช่างเป็นข้อความที่เข้มข้นเต็มไปด้วยความคิดที่สุดยอดมากมาย แต่มาทำให้เห็นเป็นรูปธรรมกันดีกว่า มันจะได้ไม่เป็นแค่ตัวหนังสือ แต่เราสามารถจับต้องได้ คือว่าพระเจ้าได้ปูทางไว้ในอดีตจนพร้อมแล้วสำหรับพระผู้ช่วยให้รอด แล้วพระองค์ก็ส่งพระบุตรของพระองค์มา พระบุตรองค์นี้ได้มาใช้ชีวิตที่ยากลำบากภายใต้กฏ และยังต้องกลายเป็นมนุษย์ที่มีจุดอ่อนมากมายอีกด้วย พระบิดาของเราได้ซื้อเสรีภาพของเรามาด้วยราคาแพงลิ่วคือชีวิตของพระบุตรของพระองค์บนไม้กางเขน พระองค์ถูกตรึงอยู่ต่อหน้าฝูงชนที่หัวเราะเยาะและอิจฉาพระองค์ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ที่พระเจ้ายอมให้เกิดเรื่องนี้ก็เพื่อให้คุณและผมได้มาเป็นลูกที่มีเกียรติของพระองค์ และมีสิทธิ์ได้รับมรดกอันล้ำค่าทั้งสิ้นของพระองค์อีกด้วย สรุปแล้วคือ: แผนการก็ของพระเจ้า พระบุตรก็ของพระเจ้า การไถ่ก็ของพระเจ้า แต่เกียรติกลับตกมาเป็นของเรา

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้สถิตอยู่บนสรวงสวรรค์ ขอบคุณพระองค์ที่ยอมเจ็บปวด ด้วยการส่งพระเยซูมา และยังต้องมาเห็นพระเยซูถูกทรมาน ถูกเยาะเย้ย และถูกตรึงที่กางเขน ขอบคุณที่พระองค์ช่วยไถ่ข้าพเจ้าจากความผิดบาป ขอบคุณที่ช่วยซื้อข้าพเจ้าจากความตายอันเป็นผลจากการทำบาปของข้าพเจ้า และขอบคุณสำหรับของขวัญแห่งเสรีภาพในพระคริสต์ และของขวัญที่มีครอบครัวทั่วโลกผ่านทางพระเยซู ขอพระองค์ได้รับสง่าราศรี เกียรติยศ และคำสรรเสริญทั้งสิ้น สำหรับพระคุณอันสุดแสนจะวิเศษของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น