اندیشه ها در مورد آیه امروز...

اعتراف کردن شامل انجام دادن دو کار با گناه مان است:۱) گناه را از دیدگاه خدا تشخیص دادن ۲) رها شدن از اسرارمان و با دیگر مسیحیان روراست بودن. زبان یعقوب تواناست. او اشاره میکند که این اعتراف نه تنها آمرزش را بلکه شفا را نیز به همراه دارد.

دعای من

ای پدر قدوس،‌من گناه کرده ام. اکنون به گناه شخصی ــــــ خود اعتراف میکنم. من خواهان آمرزش و روح تو هستم تا مرا در غلبه بر وسوسه ها توانمند گرداند. من میخواهم که برای تو زندگی کنم و نمیگذارم که گناهم، هیچ گناهی، مرا پیچانده و از تو دور سازد. بوسیله عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات