ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การสารภาพบาปคือการทำสองสิ่งนี้ต่อความบาป คือ 1) ต้องรู้ว่าพระเจ้ามองความบาปอย่างไร และ 2) ต้องไม่มีความลับ แต่ต้องสารภาพบาปกับพี่น้องคริสเตียนคนอื่น คำพูดของยากอบนั้นมีพลัง เขาบอกว่า คำสารภาพแบบนี้ ไม่เพียงแต่นำมาซึ่งการให้อภัย แต่ยังยังนำมาซึ่งการเยียวยารักษาอีกด้วย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ข้าพเจ้ามีความบาป ตอนนี้ข้าพเจ้าขอสารภาพบาปในเรื่อง ____________ โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้า และโปรดให้พระวิญญาณของพระองค์เสริมกำลังให้กับข้าพเจ้าเพื่อจะได้มีชัยเหนือการทดลองต่างๆ ข้าพเจ้าอยากจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์และโปรดอย่าให้บาปใดๆผูกมัดหรือดึงดูดข้าพเจ้าให้ห่างไปจากพระองค์เลย อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น