اندیشه ها در مورد آیه امروز...

عیسی خدا با ما بود. هیچ تقلید، نسخه ارزان، و یا همانند سازی در کار نبود، او خدا با ما بود. تا به امروز، او با کلامش تمام آفرینش را نگاه میدارد ــ خیلی بیشتر از «مادر طبیعت». اما اکنون خدا-با-ما جریمه گناهان ما را پرداخت کرده است و تنها خداـ با ـ ما نیست، بلکه او خدا-برای-ما در حضور پدر است.

دعای من

ای خدای والا، تو در گذشته بارها سخنان انسانی و حقیرانه مرا برداشته و بعنوان دوست و برادرم، آنها را به گوش پدر رساندی. تو را بخاطر قربانی شدنت به جهت گناهانم سپاس میگویم. تو را بخاطر حضور تقویت کننده ات در کائنات مان میستایم. تو را بخاطر شفاعتهای روزانه ات سپاس میگویم. متشکرم از اینکه تو در نزد پدر خدا-برای-من هستی. خدای پرجلال، بزرگ و قدوس را تا ابدالآباد جلال، حرمت، و ستایش باد، کسی که عیسی را بعنوان رهاننده فرستاد. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات