ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูเป็นพระเจ้าที่อยู่กับเรา ไม่ใช่ของปลอม หรือลอกเลียนแบบ หรือโคลนนิ่ง พระองค์เป็นพระเจ้าที่อยู่กับเราจริงๆ พระองค์ได้ค้ำจุนทุกสิ่งที่ได้สร้างขึ้นด้วยคำพูดของพระองค์เองจนถึงทุกวันนี้ ไม่ใช่ "พระแม่ของธรรมชาติ" หรืออะไรทั้งนั้น แต่ตอนนี้พระเจ้าที่อยู่กับเราได้จ่ายค่าไถ่พวกเราจากบาป และไม่ได้เป็นเพียงพระเจ้าที่อยู่กับเราเท่านั้น แต่ยังเป็นพระเจ้าสำหรับเราที่นั่งอยู่ข้างขวาของพระบิดาอีกด้วย

คำอธิษฐาน

"องค์เจ้าชีวิตผู้เลอค่า" มีหลายครั้งในอดีตที่พระเยซูได้เอาคำพูดที่ถ่อมสุภาพของมนุษย์นี้ ไปเรียกพระบิดาในฐานะเพื่อนและพี่ชายของข้าพเจ้า ขอบคุณสำหรับการสละชีพเพื่อไถ่ข้าพเจ้าจากบาป ขอบคุณที่ค้ำจุนจักรวาลของเรา ขอบคุณสำหรับการพูดแทนเราในแต่ละวัน ขอบคุณที่เป็นพระเจ้าสำหรับข้าพเจ้าอยู่ข้างพระบิดา ข้าแต่พระเจ้าผู้เต็มไปด้วยสง่าราศี ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ ผู้ที่ส่งพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอด ขอให้พระองค์ได้รับเกียรติ พระสิริ และการยกย่องเชิดชูตลอดไปเป็นนิจ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น