اندیشه ها در مورد آیه امروز...

محبت، تنها به زبان آورده نشده، بلکه ظاهر و آشکار شده است، محبت صبر نمی کند که اوضاع امن و آرام یا آسان شود، بلکه در قسمت کردن خودش با دیگران، پیشقدم میشود. محبت منجر به رهایی میشود، هنگامیکه همه امیدها از دست میروند. محبت، تنها نمایانگر ماهیت الهی نیست، بلکه نمایانگر کارها و بخششهای او نیز هست.

دعای من

ای پدر عزیز من که در آسمانی، تشکر مرا بخاطر عشق نامحدودت بپذیر. خواهش میکنم در دیدن فرصتهای محبت کردن دیگران که تو هر روزه بر سر راهم قرار میدهی، یاریم ده. مرا بکار گیر تا محبت تو را امروز و فردا و فرداها به یک نفر نشان دهم، بنام عیسی. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات