ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความรักต้องแสดงออกผ่านการกระทำ ไม่ใช่แค่คำพูดเท่านั้น การแบ่งปันความรักไม่ต้องรอจนกว่าสถานการณ์ดูเรียบร้อย ปลอดภัย ความรักไถ่เราจากความสิ้นหวัง พระเจ้าไม่ได้เป็นแค่ความรัก แต่พระองค์แสดงออกและให้ความรักนั้นแก่เรา

คำอธิษฐาน

ขอบพระคุณพระบิดาที่อยู่ในสวรรค์ ที่รักข้าพระองค์อย่างมากล้น ขอทรงโปรดช่วยให้ข้าพระองค์มองเห็นโอกาสที่จะรักคนอื่นที่พระองค์นำพาให้พบเจอในแต่ละวัน ขอทรงใช้ข้าพระองค์เพื่อแสดงความรักของพระองค์ต่อใครสักคนในวันนี้และวันต่อๆ ไป ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น