ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความรักต้องแสดงออก ไม่ใช่ดีแต่พูด ความรักมักจะลุยหน้าไปก่อน แทนที่จะรอดูท่าทีว่าสะดวกหรือปลอดภัยหรือเปล่า ความรักไถ่เราจากความสิ้นหวัง ความรักไม่ใช่เป็นแค่สิ่งที่พระเจ้าเป็นเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงสิ่งที่พระองค์ทำและสิ่งที่พระองค์ให้กับเราด้วย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้สถิตในสรวงสวรรค์ ขอบคุณที่รักข้าพเจ้า อย่างล้นเหลือ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าฉวยโอกาสแสดงความรักกับคนที่พระองค์ส่งเข้ามาในชีวิตในแต่ละวัน โปรดใช้ข้าพเจ้าแสดงความรักของพระองค์กับใครสักคนในวันนี้และในวันต่อๆไปด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น