اندیشه ها در مورد آیه امروز...

آخرین بار کِی بود که شما از خدا چیزی نخواستید و فقط به تمجید و شکر او پرداختید؟ چرا امروز، روز شکرگزاری و ستایش نباشد؟ برای چیزی درخواست نکنید؛ فقظ پدر را شکر و حمد گویید! او را بستایید برای آنچه که هست، برای کارهایی که انجام داده، و برای کارهایی که قرار است انجام بدهد! از او تشکر کنید برای برکت و نجاتی که به شما داده و شما را در جلالش سهیم گردانیده است! بگذارید که امروز، روز حمد و سپاس باشد!

دعای من

ای پدر عزیز، تو لایق تمام کلماتی هستی که برای شکرگزاری و حمد ابراز میشوند، تمام کلماتی که در تصور من میگنجند و زبان من قادر به بیان آنهاست. تو باشکوهی، عظیمی، پاک و مقدسی، توانا، و مهیبی. تو صبوری، بخشنده ای، فداکاری، عاشقی، و مهربان هستی. تو بالاتر از تصورات من و نزدیکتر از نَفَسَم به من هستی. عظمت تو، دایره لغات مرا خالی و مصرف میکند و سخاوتمندی تو، دل مرا کاملاً مغلوب میسازد. خواهش میکنم در هر اندیشه من، عمل و گفتار من جلال بیاب. به اسم عیسی. تو را می ستایم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات