اندیشه ها در مورد آیه امروز...

در این دنیایی که کلیپ های کوتاه برگزیده از یک فیلم یا یک آهنگ دائماً در حال پخش است، به بسیاری از قولهایی که به خدا داده میشود، وفا نمیشود. بیایید او را سپاس گوییم، تمجید نماییم، و از او تقاضا بکنیم. اما در عین حال، این مطلب را درک کنیم که گرچه باید دعاهایمان مُصِّرانه باشند، کلمات ما لازم نیست که با جزئیات و ظاهراً زیبا باشند، تعداد کمی کلمه، کافی است.

Thoughts on Today's Verse...

Even in our TikTok®, short sound-byte world, far too often, many words are spoken in pledge to God that go unfulfilled. We are also tempted to pray long prayers, thinking God will hear us because of our many words (Matthew 6:7). Instead, let's thank him, praise him, and make our requests to him. But let's also realize that while our prayers need to be persistent, our words don't need to be elaborate, refined, and many in number.

دعای من

ای خدای قادر مطلق، متشکرم که روح قدوست برای من در دعاها شفاعت میکند. متشکرم که برای شنیده شده دعاهایم، مجبور نیستم آنها را مسلط و مؤثرانه بیان نمایم. متشکرم که تو از من انتظار وعده های بزرگ نداری. من همچون فرزندت به حضورت می آیم، خادم فروتن تو که مشتاق زندگی کردن برای توست و میخواهد که تو را در تمام مدت عمرش بپرستد. در نام عیسی. آمین.

My Prayer...

Almighty God, thank you for the Holy Spirit interceding with you for us as we pray (Romans 8:26-27). Thank you for reminding us in your Scriptures that we don't have to use articulate prayers for you to hear our hearts. Thank you for not expecting grandiose promises or dazzling words from us when we pray. We come to you as your children, your humble servants, who long to live for you and praise you with our lives and our words. In Jesus' name, dear Father, we seek your grace as we pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of جامعه ۲:۵

نظرات