ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ขนาดโลกนี้ที่ว่าอัดแน่นไปด้วยเสียงพูดแล้ว แต่ก็ยังสู้คำสัญญามากมายที่เราพลั่งพลูออกมาให้กับพระเจ้าแบบโพล่งๆไม่ได้ ให้เรามาขอบคุณ สรรเสริญ และทูลขอต่อพระองค์กันดีกว่า แต่ให้สำนึกไว้ด้วยว่า แม้เราจะต้องอธิษฐานแบบไม่ย่อท้อ แต่คำพูดเราไม่จำเป็นต้องสลับซับซ้อนและละเอียดยิบ ใช้แค่คำพูดธรรมดาไม่กี่คำก็พอ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอบคุณสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ช่วยข้าพเจ้าในการอธิษฐาน ขอบคุณที่ข้าพเจ้าไม่ต้องอธิษฐานแบบชัดถ้อยชัดคำพระองค์ถึงจะฟัง ขอบคุณที่พระองค์ไม่ได้คาดหวังคำสัญญาที่เลิศหรูอะไรจากข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามาหาพระองค์ในฐานะลูกของพระองค์ และในฐานะผู้รับใช้ที่ถ่อมตนที่อยากมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ และอยู่เพื่อสรรเสริญพระองค์ตลอดชีวิต อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น