இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

நமது TikTok®, செயலியில் கவர்ந்திருபதற்காய் அடிக்கடி தேவனுக்கு உறுதிமொழியாகப் சொல்லப்படும் குறுகிய வார்த்தைகள் அநேக வேளை அவைகள் நிறைவேற்றப்படாமல் போகின்றன. நாம் நம்முடைய ஜெபத்திலே நீண்ட வார்த்தைகளை உபயோகிப்பதினால் தேவன் நமக்குச் செவிசாய்ப்பார் என்று நினைத்து, நீண்ட ஜெபங்களை ஜெபிக்க ஆசைப்படுகிறோம் (மத்தேயு 6:7). மாறாக, அவருக்கு நன்றி தெரிவிப்போம், அவரைப் துதிப்போம் , நமது விண்ணப்பங்களை அவரிடம் கூறுவோம். ஆனால் நம்முடைய ஜெபங்கள் விடாமுயற்சியுடன் இருக்க வேண்டும் என்றாலும், நம்முடைய வார்த்தைகள் விரிவாகவும், செம்மையாகவும், எண்ணிக்கையில் பலவாகவும் இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்பதையும் உணர்ந்து கொள்வோம்.

என்னுடைய ஜெபம்

சர்வவல்லமையுள்ள தேவனே, நாங்கள் ஜெபிக்கும்போது எங்களுக்காக பரிசுத்த ஆவியானவர் உம்மோடு பரிந்துபேசுவதற்காக உமக்கு நன்றி (ரோமர் 8:26-27). எங்கள் இருதயங்களைக் நீர் விசாரிக்க நாங்கள் முறையான ஜெபங்களைப் பயன்படுத்த வேண்டியதில்லை என்பதை உம் வேத வார்த்தைகளினால் எங்களுக்கு நினைப்பூட்டியதற்க்காக நன்றி. நாங்கள் ஜெபிக்கும்போது எங்களிடமிருந்து மகத்தான வாக்குறுதிகளையோ திகைப்பூட்டும் வார்த்தைகளையோ எதிர்பார்க்காததற்காக நன்றி. உமக்காக வாழ ஆசைப்பட்டு எங்கள் வாழ்க்கையிலும்,வார்த்தைகளாலும் உம்மைத் துதிக்கும் உமது பிள்ளையாக மற்றும் உமது பணிவான ஊழியர்களாக நாங்கள் உம்மிடம் வருகிறோம். அன்பான பிதாவே நாங்கள் இயேசுவின் நாமத்தினாலே நாங்கள் ஜெபிக்கும்போது உம் கிருபையைத் எங்கள் மீது பொழிந்தருளும் . ஆமென்.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

கருத்து