اندیشه ها در مورد آیه امروز...

در این دنیایی که کلیپ های کوتاه برگزیده از یک فیلم یا یک آهنگ دائماً در حال پخش است، به بسیاری از قولهایی که به خدا داده میشود، وفا نمیشود. بیایید او را سپاس گوییم، تمجید نماییم، و از او تقاضا بکنیم. اما در عین حال، این مطلب را درک کنیم که گرچه باید دعاهایمان مُصِّرانه باشند، کلمات ما لازم نیست که با جزئیات و ظاهراً زیبا باشند، تعداد کمی کلمه، کافی است.

دعای من

ای خدای قادر مطلق، متشکرم که روح قدوست برای من در دعاها شفاعت میکند. متشکرم که برای شنیده شده دعاهایم، مجبور نیستم آنها را مسلط و مؤثرانه بیان نمایم. متشکرم که تو از من انتظار وعده های بزرگ نداری. من همچون فرزندت به حضورت می آیم، خادم فروتن تو که مشتاق زندگی کردن برای توست و میخواهد که تو را در تمام مدت عمرش بپرستد. در نام عیسی. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات