اندیشه ها در مورد آیه امروز...

بسیاری از گروه های غیرقانونی و اشرار مدعی بودند که خدا طرف آنهاست. اعمال وحشتناکی تحت لَوایِ جنبش «مسیحیان» صورت گرفته است. با این وجود، عیسی بما گفت که ما میتوانیم مردم را از ثمرات شان بشناسیم. آنانیکه در طلب نیکویی و از بدی متنفر هستند، و آنانیکه رحمت و انصاف را بجا می آورند، کسانی هستند که خدا با ایشان است. بیایید این ادعا را که حضور خدا با ماست با حضور خصوصیات الهی در زندگی مان تطبیق دهیم!

دعای من

ای خدای قادر مطلق و ای پدر مهربان، بخاطر حضورت در زندگیم از تو سپاسگزارم. خواهش میکنم هنگامیکه به گناه و خودخواهی اجازه میدهم که جای تو را در زندگیم اشغال کنند و ملامت بر نام تو می آورم، مرا عفو نمایی. با روح قدوست مرا تقویت کن تا همچون فرزند پاک تو زندگی کنم و خصوصیات عادله تو را به جهان نشان دهم. در نام عیسی میطلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات