ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีพวกที่ป่าเถื่อนชั่วช้าจำนวนมากชอบอ้างว่าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเขา มีการเคลื่อนไหวที่โหดร้ายมากมายเกิดขึ้น โดยอ้างชื่อคริสเตียนมาบังหน้า แต่อย่างไรก็ตาม พระเยซูได้บอกว่า เราจะแยกแยะคนได้จากผลของเขา คนที่ทำดีและเกลียดชังความชั่ว คนที่มีความยุติธรรมและมีความเมตตา ก็คือคนที่มีพระเจ้าอยู่ด้วย ดังนั้นให้เราแน่ใจว่า ปากที่อ้างว่ามีพระเจ้าอยู่ด้วย กับชีวิตที่แสดงออกมา มันต้องสอดคล้องกันด้วย

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระบิดาผู้เต็มไปด้วยความรัก ขอบคุณที่พระองค์สถิตอยู่ในชีวิตของข้าพเจ้า โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าด้วย ที่ยอมให้ความบาปและความเห็นแก่ตัวปกคลุมพระองค์จนหมดสิ้น และทำให้พระองค์เสื่อมเสียชื่อเสียง โปรดเสริมกำลังข้าพเจ้าด้วยพระวิญญาณของพระองค์ เพื่อจะได้มีชีวิตแบบลูกที่บริสุทธิ์ของพระองค์ ในขณะที่กำลังสำแดงลักษณะอันชอบธรรมของพระองค์ให้กับโลกเห็น อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น