اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خوب پس خدا هم از سرود خواندن لذت ميبرد! او حتى از در ميان گذاشتن لالايى هايش با عزيزانش حَظ ميكند. او نه تنها خدا اَبّا پدر است، بلكه او همچون يك مادر نيز هست. او به ملايمت از ما پشتيبانى ميكند و با مهربانى مشفقانه خويش فرزندانش را آرام ميگرداند.

دعای من

اى خداوند دعاى من اينست كه هنگاميكه طوفانهاى زندگى بر من هجوم مى آورند، من اين آيات را بياد آورم و پناهگاه، تسلى، و آرامش خود را در پناه پٌر مهر تو بيابم. اى خدا مرا از سرود خوانيت در زندگيم آگاه ساز، همانگونه كه تو نجاتت را براى من هر روز آشكارتر ميسازى. بوسيله رهاننده خويش عيسى مسيح دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات