ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าชอบร้องเพลงด้วยนะครับ! พระองค์ก็ชอบที่จะแบ่งปันเพลงขับกล่อมกับคนที่พระองค์รักด้วย พระเจ้าได้เป็นเพียงแค่ อับบา พระบิดาเท่านั้น แต่พระองค์ยังเป็นเหมือนแม่ พระองค์โอบอุ้มลูกๆ ของพระองค์ อย่างทะนุถนอมด้วยความรักของพระองค์

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า ข้าพระองค์ขออธิษฐานที่เมื่อชีวิตมีปัญหา ข้าพระองค์จะจดจำคำเหล่านี้และแสวงหาที่คุ้มภัย การปลอบโยน และสันติสุขในการปกป้องของพระองค์ โอ พระเจ้า ขอทรงทำให้ข้าพระองค์นึกถึงเพลงที่พระองค์ร้องในชีวิตของข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์เห็นความรอดชัดเจนขึ้นในแต่ละวัน อธิษฐานในพระนามพระผู้ช่วยให้รอด พระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น