اندیشه ها در مورد آیه امروز...

زندگی کردن در دنیایی که شدیداً تحت تأثیر جاذبه های جنسی و همگانی شدن صُوَرِ قبیحه(پورنوگرافی) در فضای اینترنت و سایر رسانه های ارتباط جمعی امروزی است، شما چگونه با این مُعضَل برخورد میکنید؟

دعای من

ای پدر مهربان، به من توانایی بده تا در برابر وسوسه های جنسی مقاومت و ایستادگی کنم و حکمتی به من بده تا از آنها دوری کنم، و شخصیتی را در من ایجاد کن تا بر این وسوسه ها پیروز شوم. در نام قدیر عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات