ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เรากำลังอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยปัญหาทางเพศ และเผชิญหน้ากับสื่อลามกทั้งหลายรวมทั้งหนังโป้ในอินเตอร์เน็ตด้วย คุณมีปัญหาอะไรไหมกับเรื่องพวกนี้

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เป็นที่รัก โปรดให้กำลังกับข้าพเจ้าที่จะต่อสู้กับการล่อลวงทางเพศ โปรดให้สติปัญญาที่จะหลีกหนีให้ห่างไกลจากมัน และให้ข้าพเจ้าเอาชนะสิ่งนั้นได้ ในนามอันทรงฤทธิ์ของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น