اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خبر خوش این است که: اگر ما با مسیح مرده ایم، مرگ ما همان مرگی است که اهمیت دارد. زندگی های ما به زندگی او پیوسته و ما به هنگام بازگشت او، در جلالش سهیم خواهیم بود(کولسیان۱:۳-۴). حتی مرگ نمیتواند ما را از حضور وی در زندگی مان جدا سازد(رومیان۳۵:۸-۳۹) چون پیروزی عیسی بر مرگ به ما عطا شده است(اول قرنتیان۵۵:۱۵ـ۵۷). ما نباید از مرگ ثانی بهراسیم(مکاشفه۱:۲ و ۶:۲۰) چون ما از مرگ گذشته، داخل حیات گشته ایم (یوحنا ۲۴:۵).

دعای من

کیست که مرا از جسم این موت رهایی بخشد؟ خدا را شکر میکنم بوساطت خداوند ما عیسی مسیح! آمین. (رومیان۲۴:۷-۲۵)

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات