اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما نمیتوانیم سر خدا کلاه بگذاریم. اگرچه ما در برابر دیگران ماسک به چهره بزنیم، خدا قلوب ما را میشناسد. پس اگر ما ثروت، وقت، و علاقه مان را صرف چیزهای دیگر و دادن خُرده ریزها به خدا میکنیم، لازم است که بدانیم ما خرمنی فراوان از نظر روحانی را درو نخواهیم کرد.

دعای من

ای خداوند خدای قادر مطلق، که تمام چیزها را می بینی و تمام دل ها را میشناسی، لطفن به من آن حکمتی را بده که آن امور مهمی را که من باید در مورد آنها سرمایه گذاری کنم، ببینم و نیز کمکم کن تا آن چیزهای دست و پاگیر را که باید از آنها اجتناب کنم، مشاهده کنم. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات