اندیشه ها در مورد آیه امروز...

این بخش از کلام خدا، سخنانی را که پدر آسمانی در تعمید عیسی گفت، بیادم می آورد ــ ...«از تو خشنودم!» حتی در ایام نوح آن فرهنگی که در گناه خوابیده بود، خدا توانست دلی را پیدا کند که به او وفادار بود و از وجود آن شخص و خانواده اش استفاده کند تا برکتی باشند و برای جهانیان، آینده ای را فراهم کند. باشد که هر یک از ما چنین شخصی در این روزگار باشیم، در محل کارمان، در مدرسه، در همسایگی مان. آیا میتوانید تصور کنید که اگر هر یک از ما تصمیم بگیرد که یک نوح باشد، در نهایت چه تأثیری خواهیم گذاشت؟

دعای من

ای خدای قدوس و ای شبان نیکو، مرا برکت بده در حالیکه من مشتاقانه میخواهم جوری زندگی کنم که باعث خشنودی و شادی تو باشد. لطفن از من و خانواده کلیسایی ام استفاده کن تا در این جهان مؤثر باشیم. بنام عیسی خداوند دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات