ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เรื่องโนอาห์ ทำให้คิดถึงตอนที่พระเยซูเข้าพิธีจุ่มน้ำ แล้วพระเจ้าบอกกับพระเยซู ว่า "...เราพอใจท่านมาก" ขนาดในยุคของโนอาห์ ที่สังคมเสื่อมทรามไปหมดแล้ว พระเจ้าก็ยังอุตส่าห์หาคนที่สัตย์ซื่อต่อพระองค์ได้คนหนึ่ง นั่นคือโนอาห์ และใช้เขาและครอบครัวให้เป็นพระพรและเป็นอนาคตกับโลกด้วย ขอให้เราเป็นอย่างโนอาห์ในยุคนี้ ในงาน ในโรงเรียน ในชุมชนของเรา คุณคิดดูสิว่า โลกจะเป็นยังไง ถ้าเราแต่ละคนเป็นอย่างโนอาห์

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และเป็นพระผู้เลี้ยงที่รักเรา โปรดอวยพรให้กับข้าพเจ้า ที่อยากมีชีวิตที่ทำให้พระองค์พอใจและนำความสุขมาให้กับพระองค์ด้วย โปรดใช้ข้าพเจ้าและสมาชิกในครอบครัวของพระคริสต์ ที่จะสร้างความแตกต่างในโลกนี้ อธิษฐานในนามพระเยซูองค์เจ้าชีวิต อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น