اندیشه ها در مورد آیه امروز...

وَه، چه حُکْمی. هنگامیکه تصمیمات ما بر این اساس است که بهترینها برای ما از نظر مالی چه چیزهایی هستند بجای داشتن خصوصیات پسندیده و زمانیکه ما برای بی مسئولیتیها، خیانتها، و قانون شکنیهای رهبران سیاسی هر دو جناح عذر و بهانه میتراشیم، ما براستی به جایگاه اَسَفْ باری رسیده ایم! اما پیش از سردادن فریادی خشمناک در مورد این جایگاه مَغموم اخلاقی در سران مردمی مان، بیایید از صادق بودن خویش در زندگی روزمره مان مطمئن گردیم— اینکه ما در مورد دیگران حرفهای بیرحمانه نمیزنیم، که ما در زندگی زناشویی مان نسبت به قولهایی که مبنی بر پاکی بهم دادیم، وفادار باقی خواهیم ماند، و اینکه ما از خودمان و نه از دیگران، توقع معیارهای عالیتری را خواهیم داشت.

دعای من

خداوندا، تو نه تنها قادر مطلق هستی، تو قدوس هستی! قدوس، قدوس، قدوس تو هستی، ای خداوند خدای قادر مطلق. دعای من اینست که کُرِهِ زمین از جلال تو مملو شود و این جلال در کردار و گفتار من آشکار گردد. مرا بخاطر گناهم و ریاکاریم ببخش. مرا با پاکی، عدالت(درستکاری) و قدوسیت مبارک ساز، زیرا من قول زندگیم را برای جلال تو میدهم. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات