ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คำพูดนี้โดนใจจริงๆ เมื่อเราเลือกคนเพราะเงินแทนที่จะดูที่นิสัย หรือเมื่อเราไม่ลงโทษผู้นำทางการเมืองที่ทำผิดศีลธรรม บกพร่องในหน้าที่ หรือทำผิดกฎหมาย เราก็กำลังอยู่ในจุดที่น่าเศร้าจริงๆ แต่ก่อนที่เราจะตีโพยตีพายหรือโวยวายเกี่ยวกับศีลธรรมของนักการเมืองคนโน้นคนนี้ ก็ขอให้เราสำรวจตัวเองก่อนว่า เรามีชีวิตที่สัตย์ซื่อในแต่ละวันไหม — เช่น ไม่พูดจาใส่ร้ายคนอื่น ซื่อสัตย์กับคู่ครองและคำสาบานอันบริสุทธิ์ที่ให้ต่อกัน และขอให้เราแน่ใจว่าตัวเรานั้นดีกว่าคนอื่นๆจริงๆ ไม่ใช่ดีแต่ว่าเขาแต่ตัวเป็นเอง

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทั้งยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ด้วย พระองค์นั้นบริสุทธิ์ บริสุทธิ์ และบริสุทธิ์ เป็นพระยาห์เวห์พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ ขอให้สง่าราศีของพระองค์แผ่ไปทั่วทุกมุนโลกและขอให้การกระทำและคำพูดของข้าพเจ้าเต็มไปด้วยสง่าราศีของพระองค์ โปรดยกโทษให้กับความบาปและความไม่จริงใจของข้าพเจ้า โปรดอวยพรข้าพเจ้า ทำให้ข้าพเจ้าสะอาด ชอบธรรม และบริสุทธิ์ด้วยเถิด ตอนที่ข้าพเจ้าถวายตัวเพื่อสง่าราศีของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น