اندیشه ها در مورد آیه امروز...

هنگامیکه عیسی سرافراز شود و نام او ستوده گردد و جلال او اعتراف شود، خدا مورد حرمت قرار میگیرد و متبارک خوانده میشود. جلال بر نام پرشکوه عیسای ناصری، مسیحی که همان ماشیح بزرگ است، رهاننده، پسر خدا، و پادشاه پیروز!

دعای من

عیسی مسیح خداوند من‌ و رهاننده والای من، نام تو عجیب است! قربانی تو برای گناه من از روی مهربانی و سخاوت بسیار تو بود. بسیار سپاسگزارم که پدرمان، تو را از مردگان برخیزانید و من بوسیله توست که میتوانم با خدا باشم و تو را تا به ابد بپرستم! خداوندم عیسی، تو پرجلالی! درنام پرجلال تو، خدا را میستایم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات