اندیشه ها در مورد آیه امروز...

زندگی ما، خنثی نخواهد بود. ما یا دیگران را از خدا دور میکنیم یا به آنها نشان میدهیم که مؤمن بودن وفاداری به خدا مهم است. بیایید امروز تلاشمان را بکنیم تا در تمام کارها و گفتار خویش، با نور پاکی و فیض الهی بدرخشیم.

دعای من

خدایا، دعایم اینست که سخنان دهانم،‌ کارهای زندگیم و تأثیر آنها،‌ قدوسیت و فیض تو را به دیگران نشان دهد و آنها را به سوی بزرگی و توان تو رهبری فرماید. در نام عیسی. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات