ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ชีวิตของเราไม่สามารถเป็นกลางได้ ต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง คือถ้าไม่ทำให้คนถอยห่างไปจากพระเจ้า ก็ทำให้พวกเขาเห็นความสำคัญในการใกล้ชิดกับพระองค์ ขอให้เราตั้งใจพยายามในวันนี้ ที่จะสำแดงความบริสุทธิ์และพระคุณของพระเจ้าออกมาให้เห็น ในคำพูดและการกระทำของเรา

คำอธิษฐาน

ข้าแต่ พระเจ้า ขอให้ถ้อยคำจากปาก การกระทำของชีวิต และอิทธิพลของสิ่งที่ทำของข้าพเจ้า ส่องให้เห็นถึงความบริสุทธิ์และพระคุณของพระองค์ และนำพวกเขาให้มา ยอมรับความยิ่งใหญ่และอำนาจของพระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น