اندیشه ها در مورد آیه امروز...

بدون روح القدس٬ ما فرزندان خدا نیستیم. بدون او٬ قدرت پاک کننده قربانی عیسی در ما کاملأ‌ عمل نمی کند. بدون روح خدا٬ ما نمیتوانیم خدا را آنطوری که می خواهد عبادت کنیم. پرستش ما باید «روح به روح» باشد و به نحوی انجام شود که خدا را خشنود سازد و بر طبق اراده او باشد.

دعای من

خدای قدوس و قادر مطلق٬ می خواهم که یکی از پرستندگان تو باشم و تو را «روح به روح»‌ بپرستم. خواسته من این است که تو را با پرستشی منطبق بر اراده ات٬ جلال دهم و تو در همه زندگی ام و پرستش هایم٬ تجلیل یابی. در نام عیسی می طلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Verse of the Day Wall Art

نظرات