ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

หากไม่มีพระวิญญาณ เราก็ไม่ได้เป็นลูกของพระเจ้า หากไม่มีพระวิญญาณ อำนาจแห่งการชำระที่มาจากการเสียสละของพระเยซูก็จะไม่ทำงานอย่างเต็มที่ในเรา หากไม่มีพระวิญญาณ เราก็ไม่สามารถนมัสการพระเจ้าในแบบที่พระองค์ต้องการ เพราะพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ การนมัสการของเราจะต้องเป็นแบบ "จิตวิญญาณถึงพระวิญญาณ" และเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าและเป็นไปตามความประสงค์ของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ ข้าพระองค์ต้องการที่จะเป็นหนึ่งในผู้ที่นมัสการพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการที่จะนมัสการพระองค์ด้วย "จิตวิญญาณถึงพระวิญญาณ" ข้าพระองค์ต้องการที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์โดยการนมัสการพระองค์ ตามพระประสงค์ของพระองค์ ทั้งหมดในชีวิตของข้าพระองค์และทุกการสรรเสริญของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการให้พระองค์ได้รับพระเกียรติ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น