اندیشه ها در مورد آیه امروز...

من همواره عاشق موسيقى بوده ام. تا به امروز، سرودها به من كمك كرده اند تا بيشترين بخشى از وجودم را كه به خدا تسليم كرده ام، باز شود. آنها بمن كمك ميكنند تا ستايش و عشقم را نسبت به خدا ابراز كنم. اما به قول مزمورنويس، در شب، بخصوص شبهايى كه خوابيدن سخت است، سرود او با من است.

دعای من

اى خداى زندگى من، تو را بخاطر موسيقى و سرودها ميستايم. سپاسگزارم از اينكه چيزهاى خوب بسيارى بمن داده اى كه ميتوانم با شادى در موردشان سرود بخوانم. تو را سپاس ميگويم زيرا بهنگام سرود خواندن به نواى دل من گوش فرا ميدهى تا به كلمات يا ملودى آن سرود. اى پدر گرامى، مشتاق آن روزى هستم كه تو بسرايى و من به مرورهاى آسمانى گرداگرد تخت تو بپيوندم. تا آنزمان، زندگيم را از سروده ات پر بساز. اينرا بوسيله عيسى ميخواهم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات