اندیشه ها در مورد آیه امروز...

من از مکانی که شما در آن زندگی می کنید٬ چندان خاطر جمع نیستم٬ اما جایی که خودم زندگی می کنم شدیداً گرم است. هر نوشیدنی خنک و گوارا خیلی می چسبد. اگر شما در زمان برداشت محصول کار کرده باشید و کلی خاک و ذرّات گیاهی خورده باشید و زیر پیراهن تان خیس عرق شده باشید٬ می دانید که چقدر یک لیوان آب خنک به گلوی خشک شده تان تازگی می دهد و یک دوش آب به بدن چسبنده تان حال میدهد. اما خدا می گوید وقتی که ما برای همدیگر و برای او٬ رسولانی قابل اعتماد هستیم٬ به مراتب بهتر از یک نوشیدنی خنک در یک روز گرم طاقت فرساست. آیا اخیراً پیام استاد٬ عشق و فیض او را با کسی درمیان گذاشته اید؟ یا مهربانی او را به کسی نشان داده اید؟ بیایید مشغول تازه کردن جان خداوند خود بشویم با برکت دادن دیگران از طریق انجیلش!

دعای من

ای پدر آسمانی٬ مرا ببخش برای زمانیکه قابل اعتماد نیستم و شرمنده از عدم تعهد و سرسپردگی در برابر تو و پیام انجیلت. به من حکمت بده تا محبت٬ رحمت٬ فیض٬ و شخصیت تو را به اطرافیانم نشان داده و در میان بگذارم. باشد که امروز٬ گفتار و کردار من٬ تو را تازگی و جلال دهد! در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات