ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมไม่แน่ใจว่าคุณจะอยู่ที่ไหน แต่จะที่ที่ผมอยู่ร้อนมากครับ ถ้าได้อะไรที่เย็นๆ และสดชื่นก็คงดีนะครับ หากคุณเคยทำงานเก็บเกี่ยว คลุกคลีกับฝุ่น คลุกคลีกับเศษพืชและเหงื่ออกมากมาย คุณก็รู้ว่าน้ำเย็นสักแก้วก็ทำให้คอที่แห้งสดชื่นทีเดียว และการได้อาบน้ำก็ดีสำหรับร่างกายของคุณ แต่พระเจ้าบอกว่าเมื่อเราเป็นผู้ส่งข่าวที่ไว้ใจได้เพื่อกันและกันและเพื่อพระองค์ ก็จะดีกว่าการดื่มน้ำเย็นในวันที่ทั้งเหนื่อยและร้อน แล้วช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องการประกาศข่าวดีของพระองค์? คุณแบ่งปันความรักของพระองค์หรือเปล่า? คุณได้เล่าเกี่ยวกับพระคุณของพระองค์หรือเปล่า? คุณได้แสดงให้เห็นถึงความเมตตาของพระองค์หรือเปล่า? ให้เรามาสร้างความสดชื่นในพระเจ้ากันโดยการบอกข่าวดีของพระองค์แก่คนอื่นๆ นะครับ

คำอธิษฐาน

พระบิดาบนสวรรค์ ขอทรงโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์เป็นผู้ส่งข่าวดีของพระเจ้าที่ไม่ได้เรื่อง หรือเมื่อข้าพระองค์อายในการแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์และข่าวดีของพระองค์ ขอทรงโปรดให้สติปัญญาแก่ข้าพระองค์ที่จะแสดงและสื่อความรัก พระเมตตา พระคุณ และลักษณะของพระองค์ให้กับผู้ที่อยู่รอบตัวข้าพระองค์ ขอให้คำพูดและการกระทำของข้าพระองค์ในวันนี้ทำให้พระองค์สดชื่นและได้รับพระสิริ! อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น