اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خیلی راحت می شود امنیت خودمان را بر اساس پول بنا کنیم٬ مگر نه؟ اما وقایع ناگوار در این جهان٬ فروپاشی های اقتصادی٬ قانون شکنی ها٬ و بلایای طبیعی می توانند بنیان امنیت ما را درهم بشکنند٬ مخصوصاً اگر ثروت زمینی یا چیزهای مادّی٬ اساس آنرا تشکیل داده باشد. اما اگر ما امیدمان به خداوند باشد٬ ما باید فراوانی برکات او را در این دنیا با اطرافیانمان قسمت کنیم و به این اطمینان برسیم که کسی یا چیزی نمیتواند مهمترین فرد زندگی مان را از ما بگیرد.

دعای من

ای خدای مهربان و امین٬ متشکرم که تو تنها کسی هستی که من می توانم هویت٬ ارزشها٬ امید٬ امنیت٬ و آینده خویش را در او بیابم. تو مرا به جورهای مختلفی برکت داده ای٬ اما خواهش من این است که دستم را بگیری تا به تو اعتماد کنم نه به دارایی ها یا ثروتهای زمینی. تمام جلال و حرمت و ستایش از حال تا ابدالآباد از آن توست. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات